Szanowni Rodzice

Informuję, że w trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej Szkoły uczestniczących w zajęciach organizowanych przez osoby niebędące pracownikami Szkoły wprowadzono z dniem 25 marca 2015r. następujące zasady wychodzenia uczniów na zajęcia organizowane przez firmy zewnętrzne na terenie szkoły i  poza nią:

  1. Wyjście dziecka na zajęcia dodatkowe z grupy świetlicowej lub ze szkoły po zakończonych lekcjach jest możliwe, gdy rodzice przekażą nauczycielowi szkoły, pod opieką którego jest dziecko pisemne imienne upoważnienie do odbioru dziecka przez osoby wskazane przez firmę.Upoważnienia mogą mieć charakter jednorazowy lub stały (do odwołania). Upoważnienia imienne przekazane do tej pory zachowują ważność.
  2. Osoby upoważnione odbierają dzieci ze świetlicy szkolnej lub od nauczycieli osobiście
  3. Po zakończonych zajęciach osoby prowadzące zajęcia dodatkowe są zobowiązane do przyprowadzenia dzieci do świetlicy lub do szatni. Dzieci należy powierzyć bezpośrednio opiece rodziców lub nauczyciela - opiekuna grupy świetlicowej.
  4. Nauczyciele grup świetlicowych nie będą zezwalać na samodzielne wyjście dzieci (o ile rodzice nie wyrażą pisemnie takiej woli), nie będą „wysyłać” dzieci na zajęcia oraz nie będą odbierać dzieci z zajęć.

Przypominam, że odpowiedzialność za dzieci przebywające na zajęciach organizowanych przez podmioty zewnętrzne od chwili ich odebrania ze świetlicy (szkoły) do chwili ich powierzenia rodzicowi lub nauczycielowi świetlicy szkolnej ponosi właściciel firmy organizującej zajęcia.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 218

 

Dzisiaj jest

piątek,
19 lipca 2019

(200. dzień roku)

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
947754