Michał Kajka

Michał Kajka (1858-1940) – mazurski poeta ludowy, artysta, działacz mazurski, bojownik na rzecz polskości Mazur.

Życiorys

Pochodził z rodziny chłopskiej, był najstarszym synem kilkumorgowego wyrobnika wiejskiego Frycza i Justyny z Zawadzkich.
Miał jednak możliwość już w siódmym roku życia uczęszczać na naukę do nauczyciela Owczarka,
następnie Jasińskiego, a trzy lata później do szkoły ludowej w Rostkach.
Później wiedzę zdobywał jako samouk.

Twórczość

Część uratowanych w 1945 rękopisów poety znajduje się w Stacji Naukowej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Olsztynie,
część zaś w dziale rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie. Przyczynił się do utrwalenia polskości na Mazurach.
Jego utwory cechuje ogromne umiłowanie ojczystej ziemi, ludu mazurskiego i jego spraw.