Michał Kajka - Patron Szkoły

Przywróć ojczystą mowę nam istą
A my godnie chwalić ciebie
Będziem na ziemi i w niebie
Miej ją w obronie - niech nie utonie.”

Michał Kajka


Wybór tego patrona miał swój głęboki sens.
Język ojczysty, jego piękno i czystość jest podstawową troską szkoły.

Walka o zagrożoną narodowość, zagrożony język polski była nierozerwalnie związana z życiem M. Kajki / 27 IX 1858 – 22 IX 1940/. Ten gospodarz spod Ełku działając w Mazurskiej Partii Ludowej silnie podkreślał polskość Mazurów, bronił polskiego języka, pogłębiał świadomość narodową swoich współziomków. Czynił to wykorzystując swój dar poetycki. Pisał wiersze o tematyce patriotycznej, obyczajowej i religijnej, publikował je na łamach „Gazety Ludowej” wydawanej w Ełku,
„Mazurskim Przyjacielu Ludu”, „Gazecie Mazurskiej” i kalendarzach.
Jego debiut poetycki miał miejsce w roku 1884 w „Mazurze”
wydawanym w Ostródzie, a później w Szczytnie.
Wiersze M. Kajki krążyły również w odpisach i przekazach ustnych, niekiedy sam poeta wygłaszał je na zjazdach polskich organizacji.
Poeta pisał różne wiersze: krótkie zagadki, wielozwrotkowe poematy, gawędziarskie opowieści. Treść tych utworów o prostych, nieskomplikowanych rymach przesycona jest przywiązaniem do mowy polskiej, ziemi rodzinnej, tradycji narodowej, religii ojców.
Tematykę i język jego utworów kształtował wpływ Biblii i starych kancjonałów oraz lektura polskich klasyków jak Kochanowski czy Krasicki. Pisał pod pseudonimem Prawdziński i Obserwator spod Ełku.
Michał Kajka urodził się w Skomacku Wielkim pod Ełkiem w ubogiej rodzinie chłopskiej, utrzymywał się wykonując zawód cieśli, ukończył zaledwie kilka klas szkoły ludowej, wiedzę zdobywał jako samouk. W 1883 roku osiadł na własnym gospodarstwie we wsi Ogródek.
Mimo prześladowań i szykan brał czynny udział w ruchu polskim między innymi jako bibliotekarz i propagator polskiej książki. Pochowany został w Ogródku, gdzie w 1952 roku na jego grobie umieszczono pamiątkową tablicę, a w setną rocznice urodzin, w 1958r., odsłonięto pomnik w Ełku i otwarto muzeum w Ogródku.opr. Katarzyna Trepka

 [1] 

Powrót

Dzisiaj jest

piątek,
19 lipca 2019

(200. dzień roku)

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
947748