DZIENNICZKI    SZKOLNE      SP 218

Uczniowie naszej szkoły posiadają wyjątkowe Dzienniczki Ucznia. Dzienniczki wydrukowane zostały  specjalnie dla uczniów 218 - stki!!!!

A w nich:
- dane ucznia
- „Misja szkoły”
- zasady bezpieczeństwa
- zaświadczenie czy dziecko ze szkoły wraca  samodzielnie
- w jakich godzinach  obowiązuje świetlica szkolna
- informacja czy uczeń je obiady w szkole
- dyżury moich nauczycieli
- godziny specjalistów (psycholog i inni)
- plan zajęć dodatkowych
- kalendarz roku szkolnego 2006/07
- harmonogram zebrań i spotkań z Rodzicami
- kalendarz zwykły
- korespondencja pomiędzy nauczycielami a Rodzicami
- informacja o ocenianiu  z  przedmiotów
- informacja o ocenianiu z zachowania
- prawa ucznia
- obowiązki uczniów


                      „Misja szkoły”

                      (fragmenty z Dzienniczka Ucznia)

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia.
Szkoła stwarza przyjazne i bezpieczne warunki pracy każdemu uczniowi i nauczycielowi. W swojej działalności uwzględnia potrzeby oraz możliwości emocjonalne i poznawcze uczniów, na miarę swoich możliwości zapewnia im bezpieczeństwo oraz pomoc pedagogiczno -psychologiczną i materialną. Szkoła posiada wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę, realizuje nowoczesne programy nauczania, oferuje zajęcia pozalekcyjne wspierające rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 218 w Warszawie wyposażony jest w usystematyzowaną wiedzę i umiejętności umożliwiające pomyślne kontynuowanie nauki w gimnazjum. Szanuje dobro własne i cudze, tradycje narodowe.

 

Opracowała Mariola Masiul kl.5c

Lato w mieście 2018

Dzisiaj jest

sobota,
21 lipca 2018

(202. dzień roku)

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2910451