KID

Zajęcia koła w roku szkolnym 2016/17 odbywają po lekcjach (szczegoły u opiekuna KID: Waldemara Pawlika). Pełna nazwa koła brzmi: Koło informatyczno-dziennikarskie (skrót: KID). Program jest skierowany do ucznia, który chce rozwijać swoje zdolności informatyczne, dziennikarskie i ujawniać je w różnej formie, zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnej technologii (komputer z oprogramowaniem do montażu filmów, kamera video, aparat fotograficzny, dyktafon). Program zajęć proponuje realizację treści kształcenia poprzez wyrobienie w uczniu umiejętności bycia aktywnym, wrażliwym na wszelkie nowe przedsięwzięcia, prezentowania właściwych i pożądanych postaw oraz szerzenia wiedzy i wrażliwości kulturalnej. Koło przygotuje ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu szkoły i środowiska.

Lato w mieście 2018

Dzisiaj jest

środa,
15 sierpnia 2018

(227. dzień roku)

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2922349