Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Organizacja zajęć od 26.10.2020

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszoną przez Premiera decyzją o zawieszeniu zajęć stacjonarnych w klasach IV-VIII informuję, że od poniedziałku, 26 października:

 

Klasy 0-III

 

  • Oddziały przedszkolne oraz klasy I-III uczą się w szkole bez zmian (oczywiście te, które nie miały wcześniej lub nie będą miały w kolejnych dniach decyzji o zawieszeniu zajęć z powodu wykrycia zakażenia),
  • Bez zmian organizowane są również obiady,
  • Organizowana jest opieka świetlicowa dla uczniów klas I-III, jednak ze względu na dużą absencję chorobową wśród nauczycieli świetlicy, proszę o ograniczenie korzystania ze świetlicy do niezbędnego minimum.

 

Klasy IV-VIII

  • Klasy IV-VIII przechodzą na pracę on-line, zajęcia zdalne odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lekcji, jednak zajęcia z grupą trwać będą 30 minut, pozostałe 15 minut lekcji to sprawy organizacyjne i konsultacje indywidualne, prowadzone również on-line.
  • Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach, podczas pracy zdalnej na każdej lekcji będzie sprawdzana i odnotowywana obecność uczniów, sprawdzanie wiadomości i umiejętności uczniów odbywać się będzie zgodnie ze Statutem Szkoły.
  • Do pracy on-line wykorzystywane będą platformy komunikacyjne ustalone przez nauczycieli, w tym przede wszystkich Teamsy.
  • Linki do logowania się na zajęciach dostępne będą w dzienniku elektronicznym (podobnie jak w ub. roku).
  • Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym wynikające z IPET-ów odbywać się będą w formach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem a rodzicami.
  • Zajęcia dodatkowe (koła) odbywać się będą w formie zdalnej, o terminie i sposobie logowania na zajęcia poinformują uczniów nauczyciele prowadzący zajęcia.
  • Uczniowie klas IV-VIII mogą korzystać z obiadów na terenie szkoły, z tym że należy to uzgodnić telefonicznie z p. Intendent, uczeń do szkoły przyprowadzany jest przez osobę dorosłą.

 

Przedstawiona Państwu organizacja pracy w okresie częściowej nauki zdalnej jest zgodna z informacjami podanymi przez Premiera oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, może ulec zmianie po opublikowaniu aktu wykonawczego przez MEN.

Data dodania: 2020-10-25 19:55:16
Data edycji: 2020-10-25 20:05:42
Ilość wyświetleń: 523

Szkoła to miejsce, w którym się uczymy

 

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook