Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Lato w Mieście 2022

Lato w Mieście 2022

Lato w mieście w SP 218

Termin: 25.07. – 12.08.2022r.

Jak zapisać dziecko?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022,przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Kolejne kroki po zgłoszeniu do akcji „Lato w Mieście”

Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu uczestnika, kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę (numery kont będą widoczne na karcie uczestnika).

W tytule przelewu należy wpisać: Imię i nazwisko dziecka, Lato w mieście, turnus I/II/III.

 Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do akcji podejmuje organizator wypoczynku. Na każdy turnus obowiązuje oddzielna karta uczestnika.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Jak działają placówki feryjne? 

Podobnie jak w minionych latach Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) będą działały przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie – w SP 218 program będzie realizowany od 7:30 do 16:30.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej (należy dostarczyć pismo o finansowaniu żywienia podczas akcji przez OPS).

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska akcja „Lato w Mieście” 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

 

Data dodania: 2022-05-18 14:40:32
Data edycji: 2022-06-08 16:07:47
Ilość wyświetleń: 602

Szkoła to miejsce, w którym się uczymy

 

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook